Poděkování nadaci EP Corporate Group

07.12.2023

Chtěli bychom tímto velmi poděkovat nadaci EPCG za podporu našeho projektu S péčí doma.

Projekt je zaměřen na navýšení kapacity v pečovatelské službě, resp. rozšíření úvazků pracovníků přímé péče, které umožní přijetí nových klientů do služby. Poslední rok se setkáváme se zvýšenou poptávkou po pečovatelské službě. Bohužel požadavkům nejsme schopni vyhovět z důvodu nedostatečné kapacity.

Z projektu budou podpořeni senioři v nepříznivé sociální situaci, tj. klienti, kteří své potřeby nemohou zcela naplnit vlastními silami. Pečovatelská služba pomáhá udržet dosavadní životní styl, možnost setrvat ve svém domácím prostředí, poskytuje potřebný sociální kontakt, zabraňuje sociální izolaci seniora, zmírňuje pocity osamělosti, pomáhá seniorům naplňovat jejich životní potřeby. A to s hlavním cílem "zůstat za pomoci pečovatelské služby co nejdéle doma".

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců. Zahájen bude 1.1.2024.


Ještě jednou velké díky za pomoc.

Tým pracovníků Centra