Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

 

O nás

Kdo jsme

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. je nevládní nezisková organizace. Vznikla se statutem občanského sdružení dne 19.9.2006 jako samostatný právní subjekt. Od 14.9.2013 se transformovalo na obecně prospěšnou společnost.

Posláním Centra služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. je poskytovat odborné sociální služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení, věku, lidem pečujícím o takovou osobu, případně lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti a nedokážou ji sami řešit.

Našim cílem je, aby se uživatelé s pomocí našich služeb mohli v co největší míře zapojit do běžné společnosti, využívat běžné veřejné služby, žít v důstojných podmínkách a takovým způsobem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků.


Základní údaje:


Právní forma: obecně prospěšná společnost

Registrace: v rejstříku o.p.s. vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.9.2013, oddíl O, vložka 476, o.p.s. vznikla transformací občanského sdružení založeného 19.9.2006 a registrovaného na MV ČR

IČO: 27043797

DIČ: CZ27043797

Adresa: Rakovnická 2502, 440 01 Louny

Telefon: 415 654 308

E-mail: szdp.louny@seznam.czcentrumsluzeblouny@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 107-9021280217/0100

Datová schránka: mpbcqy5

Statutární zástupce:  Eva Wiesnerová, DiS. - ředitelka