Podporují nás

 
 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. děkuje touto cestou:

 • Krajskému úřadu Ústeckého kraje za významnou finanční podporu registrovaných sociálních služeb.
 • Úřadu práce v Lounech za finanční podporu pracovních míst v rámci programů APZ.
 • Městu Louny za pomoc a významnou finanční podporu.
 • Městu Postoloprty za pomoc a významnou finanční podporu.
 • Nadačnímu fondu NET4GAS za významnou finanční podporu našeho projektu Podpory pečujícím.
 • Výboru dobré vůle Olgy Havlové za významnou finanční podporu našeho projektu Podpory pečujícím a půjčovny pomůcek
 • Městysi Peruc, Cítoliby a obcím Hřivice, Lenešice, Černčice, Dobroměřice za finanční podporu našich registrovaných sociálních služeb s doplňkových aktivit.
 • Nadaci Agrofert za významnou podporu projektu Pomáháme pečujícím
 • Foniatrické ambulanci MUDr. Hlavaté za dlouhodobou spolupráci v oblasti technického poradenství pro uživatele sluchadel.
 • Mgr. Gabriele Šťastné, Mgr. Tereze Příhodové, Mgr. Evě Kacanu a Mgr. Haně Nedbalové za odbornou a metodickou pomoc.
 • Pracovnímu týmu za práci odvedenou v roce 2018.