Podporují nás

 
 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. děkuje touto cestou:

 • Krajskému úřadu Ústeckého kraje za významnou finanční podporu registrovaných sociálních služeb.
 • Úřadu práce v Lounech za finanční podporu pracovních míst v rámci programů APZ.
 • Městu Louny za pomoc a významnou finanční podporu.
 • Městu Postoloprty za pomoc a významnou finanční podporu.
 • Nadačnímu fondu NET4GAS za významnou finanční podporu našeho projektu Podpory pečujícím.
 • Výboru dobré vůle Olgy Havlové za významnou finanční podporu našeho projektu Podpory pečujícím a půjčovny pomůcek
 • Nadaci Agrofert za významnou podporu projektu Pomáháme pečujícím
 • Nadaci Agel za podporu projektu na nákup polohovacích lůžek
 • Městysi Peruc, Cítoliby  a Slavětín nad Ohří za podporu aktivit v roce 2019
 • Obcím Chožov, Dobroměřice, Domoušice, Černčice, Zbrašín, Hříškov, Lenešice, Hřivice, Líšťany za finanční podporu našich registrovaných sociálních služeb s doplňkových aktivit v roce 2019
 • Všem obcím (městysům) v regionu, které se rozhodly podpořit projekt Pomozte nám pomáhat v roce 2020
 • Foniatrické ambulanci MUDr. Hlavaté za dlouhodobou spolupráci v oblasti technického poradenství pro uživatele sluchadel.
 • Mgr. Gabriele Šťastné, Mgr. Tereze Příhodové, DiS. , Mgr. Evě Kacanu a za odbornou a metodickou pomoc.
 • Pracovnímu týmu za práci odvedenou v roce 2019.