NOVINKY


 

Jednorázový příspěvek je určen na pomoc rodinám s dětmi. Inflaci a růst životních nákladů v současné době pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti s dětmi.

Poděkování

23.05.2022

Chtěli bychom tímto poděkovat Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové za podporu projektu na nákup kompenzačních pomůcek. Z projektu bylo nakoupeno polohovací lůžko včetně matrace a hrazdy, 2 náhradní matrace ke stávajícím lůžkům a mechanický vozík do půjčovny pomůcek.

oznamujeme Vám, že od 1.6.2022 dojde k změně cen doplňkových služeb - prodej baterií a náhradních dílů ke sluchadlům a kosmetiky pro seniory.

PF 2022

16.12.2021

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

Předáváme Vám nabídkou bezplatné služby Terapeutické linky Sluchátko z.ú. Sluchátko poskytuje zdarma a anonymně psychoterapeutickou péči na čísle 212 812 540 všem, kdo potřebují pomoc a podporu v náročném životním období. Nabízí bezplatnou telefonní odbornou psychoterapeutickou pomoc pro seniory a dobrovolníky.

Město Louny ve spolupráci s Ústeckým krajem a Nemocnicí AGEL Louny a.s. připravilo očkovací den proti Covid-19.