NOVINKY


 

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodu můžete požádat, aby k Vám dorazila okrsková volební schránka.

milostivé léto se vrací. Umožní dlužníkům splatit pouze jistinu (původní dluh) bez přidaných úroků.

Jednorázový příspěvek je určen na pomoc rodinám s dětmi. Inflaci a růst životních nákladů v současné době pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti s dětmi.

Poděkování

23.05.2022

Chtěli bychom tímto poděkovat Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové za podporu projektu na nákup kompenzačních pomůcek. Z projektu bylo nakoupeno polohovací lůžko včetně matrace a hrazdy, 2 náhradní matrace ke stávajícím lůžkům a mechanický vozík do půjčovny pomůcek.

oznamujeme Vám, že od 1.6.2022 dojde k změně cen doplňkových služeb - prodej baterií a náhradních dílů ke sluchadlům a kosmetiky pro seniory.