NOVINKY


 

PF 2023

19.12.2022

Vážení,
přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Pracovníci Centra

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodu můžete požádat, aby k Vám dorazila okrsková volební schránka.

milostivé léto se vrací. Umožní dlužníkům splatit pouze jistinu (původní dluh) bez přidaných úroků.

Jednorázový příspěvek je určen na pomoc rodinám s dětmi. Inflaci a růst životních nákladů v současné době pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti s dětmi.