Akreditace kurzu dalšího vzdělávání

02.05.2019

Centrum získalo akreditaci kurzu dalšího vzdělávání Základy manipulace s imobilní osobou v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a osoby pečující.

Kurz je praktický, probíhá v učebně vybavené polohovací postelí a kompenzačními pomůckami.

Cílem kurzu je naučit účastníky správně manipulovat s člověkem s poruchou hybnosti za pomoci vhodných pomůcek a bez zbytečných rizik.