Jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč

11.08.2022

Jednorázový příspěvek je určen na pomoc rodinám s dětmi. Inflaci a růst životních nákladů v současné době pociťuje každý. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti s dětmi.

Rodinám, které pobírají přídavky na děti, bude příspěvek vyplácen automaticky.

Rodiny s příjmem do 1 000 000 Kč hrubého budou o příspěvek žádat. MPSV zřídilo nový klientský portál, pomocí kterého je možné žádat o příspěvek.

Dle mluvčí MPSV je možné žádat od 15.8.2022. Vyřízení žádosti trvá několik minut a nemusí se dokládat žádné přílohy. Podmínkou je přihlášení přes elektronickou identitu (např. bank ID). Dále je možné podat žádost prostřednictvím Czech Pointů.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MPSV.

https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite