Konzultace pro uživatele sluchadel 17.6.2020

15.06.2020

Ve středu 17.6.2020 od 13 hodin bude v Centru foniatrická sestra. 

Jde o poslední návštěvu foniatrické sestry před prázdninami, příští konzultace pro uživatele sluchadel se uskuteční až 2.9.2020. 

O prázdniny bude prováděn jen základní servis pracovníky Centra (čistění tvarovek, výměna hadiček, prodej baterií, filtrů atp.).

Při vstupu do prostor Centra prosím dbejte pokynů pracovníků:

  • udržujte rozestupy min. 2 metry, 
  • používejte desinfekci na ruce, 
  • nos a ústa mějte zakryta rouškou,
  • do kanceláře vstupujte jednotlivě,

Děkujeme.