Milostivé léto

08.10.2021

ODPUŠTĚNÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ 2021 

Od 28. října 2021, začíná na 3 měsíce tzv. "milostivé léto". 

Pokud do 28. ledna 2022, zaplatíte svůj původní dluh u státu (a poplatek za ukončení exekuce), tak vám budou prominuty všechny úroky a penále.

Máte šanci zaplatit jen původní dlužnou částku, a úroky vám budou prominuty. Týká se to ale pouze dluhů vůči státu (např. daně, zdravotní nebo sociální pojištění, dluhy za televizní či rozhlasová poplatek, nezaplacené pokuty apod.).

Úroky mohou být odpuštěny, je-li zaplacena celá původní dlužná částka (jistina), nejpozději do 28. 1. 2022.

Současně musí být zaplacen i jednorázový poplatek za ukončení exekuce. Ten je ve výši 750 Kč + DPH, tj. 907,50 Kč.


V případě zájmu kontaktujte naši dluhovou poradnu. Dluhová poradkyně s Vámi domluví postup pro řešení Vaší situace.