Poděkování za podporu naší činnosti

31.05.2024

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří podporují naše sociální služby a doplňkové aktivity.

Naše nezisková organizace je financována vícezdrojově. Na všechny obce v ORP Louny posíláme žádost o podporu projektu "Pomozte nám pomáhat".

V každé podané žádosti zohledňujeme využívání našich služeb občany obcí, využití pečovatelské služby, odborného poradenství i doplňkových aktivit. Zohledňujeme počet výjezdů do obcí a s tím související cestovné našich pečovatelek a sociálních pracovníků. Vždy vycházíme z statistických údajů za předcházející rok.

V roce 2023 bylo podáno 53 žádostí na zajištění financování na rok 2024. Z podaných žádostí bylo k 31.5.2024 získáno 57 % prostředků (žádost - skutečně získané fin. prostředky). Činnost Centra je financována:

  • Velký dotační program (MPSV) 85 %
  • Malý dotační program (KÚ ÚK) 0,6 %
  • Louny 0,75 %
  • Postoloprty 1,3 %
  • Pomozte nám pomáhat (obce ORP Louny) 1,5 %
  • Nadace ČEZ 0,75 %
  • Nadace EPCG 9,7 %


Děkujeme za Vaši podporu.