Poděkování

25.03.2020

Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na šití roušek. Roušky byly včas předány všem našim zaměstnancům a dále rozdávány našim klientům v terénní pečovatelské a odlehčovací službě. 

Pokud někdo z našich klientů (seniorů, osob se zdravotně postižených, či osob v krizi) potřebuje roušku, stále šijeme, a roušky Vám můžeme darovat.

Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za skvělou práci v této nelehké době.

Díky všem, společně to zvládneme

Venuše Firstlová