Poděkování

23.05.2022

Vážení,

Chtěli bychom tímto poděkovat Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové za podporu projektu na nákup kompenzačních pomůcek. Z projektu bylo nakoupeno polohovací lůžko včetně matrace a hrazdy, 2 náhradní matrace ke stávajícím lůžkům a mechanický vozík do půjčovny pomůcek.

Velmi děkujeme.

Tým Centra