Přijatá opatření kvůli koronaviru

13.03.2020

Vážení uživatelé služeb,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a situace ohledně onemocnění COVID-19, jsme nuceni přistoupit k následujícím dočasným opatřením:

  •   v případě nachlazení nás neprodleně informujte, služba bude z preventivních důvodů zkrácena na dobu nezbytně nutnou k zajištění důležitých úkonů, nebo dočasně přerušena,
  •   v případě, že je nemocný někdo, kdo žije ve společné domácnosti, bude postup podobný,
  •   běžné nákupy se nebudou provádět v obchodech, kde je předpoklad vyššího počtu lidí (supermarkety apod.), nákup bude prováděn do jednorázových nákupních tašek, které budou zakoupeny společně s nákupem,
  •   službu odborného sociálního poradenství využívejte především prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), případně telefonicky.
  •   Při poskytování terénních sociálních služeb žádáme uživatele, aby v průběhu poskytování pečovatelské či odlehčovací služby používali roušky. Pečovatelky roušky také v průběhu celé služby využívají, jde o nutnou prevenci, která chrání všechny.

Tyto opatření jsou preventivního charakteru, snažíme se zabránit šíření nemoci mezi uživateli našich služeb i mezi zaměstnanci Centra služeb.

Žádáme Vás proto o spolupráci a ohleduplnost nejen vůči našim zaměstnancům, ale i k dalším uživatelům služeb.

Děkujeme za pochopení

V Lounech dne 13.3.2020

Venuše Firstlová, ředitelka