Přijatá preventivní opatření 

10.09.2020

Vážení uživatelé služeb,

vzhledem k situaci ohledně trvajícího rizika onemocnění COVID-19, vydáváme následující preventivní opatření:

  • Pokud je to možné, žádáme Vás o nošení roušky během přítomnosti našeho pracovníka.
  • Žádáme nepřítomnost rodinných příslušníků a dalších osob během poskytování péče, pokud se nejedná o součinnost (v tom případě žádáme o nošení roušky).
  • V případě, že se u Vás objevují příznaky nemoci COVID-19 (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů, únava, průjem a zvracení), neprodleně nás informujte.
  • Žádáme Vás, abyste bezodkladně hlásili i situaci, pokud jste byli pozitivně testováni na COVID-19, nebo máte nařízenou karanténu, a to i v případě, kdy se tyto situace týkají rodinných příslušníků nebo osob žijících ve společné domácnosti.
  • Nákupy budou prováděny v obchodech určených poskytovatelem, nikoliv uživatelem služby.

Tyto opatření jsou preventivního charakteru, snažíme se zabránit šíření nemoci mezi uživateli našich služeb i mezi zaměstnanci Centra služeb.

Žádáme Vás proto o spolupráci a ohleduplnost nejen vůči našim zaměstnancům, ale i k dalším uživatelům služeb.

Děkujeme za pochopení


Venuše Firstlová, ředitelka