Upozornění pro uživatele terénních služeb

05.08.2020

Vážení uživatelé terénních služeb (pečovatelské a odlehčovací služby),

chtěli bychom Vám tímto předat informace týkající se nakupování.

Běžný nákup potravin je prováděn po domluvě s klientem. Jedná se o zboží běžné denní spotřeby v obvyklém množství (pečivo, maso, uzeniny). Klient si domluví způsob vedení záznamů o předání a vyúčtování finančních prostředků. Úkon obsahuje přijetí objednávky, převzetí zálohy, přípravu soupisu, provedení nákupu, předání nákupu, vyúčtování a předání zůstatku peněz. Započítává se čas spotřebovaný na všechny úkony.

Nákup nenahrazuje komerční rozvážku nákupu do domu. Nákup je zajištěn v jedné (zpravidla nejbližší) prodejně (pečovatelka není povinna obejít všechny obchody z důvodu akčního zboží). 

Běžný (malý) nákup je cca do 5 kg a do 10 položek - (Cena od 1.7.2020 je 90 Kč)

Velký nákup do 10 kg (v mimořádných případech může být po domluvě hmotnost nákupu vyšší např. nákup balení minerálních vod, granulí pro psa atp.).  U velkých nákupů musíme jako zaměstnavatel brát ohled na právní normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy jsou stanoveny limity pro manipulaci s břemeny (max. hmotnost ručně manipulovaných břemen) - (Cena od 1.7.2020 je 110 Kč)

Nákupy v jedné prodejně jsou zavedeny z důvodu úspory času na úkon a z důvodu prevence (minimalizace rizika přenosu COVID-19).

Děkujeme za pochopení.