Změna Zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky

28.06.2024

Vážení,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že od 1.7.2024 dochází ke změně Zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky.

Zákon č. 164/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-164

vyhláška č. 195/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-195

V nabídce pečovatelské služby jsou nově tyto úkony péče:

1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí.".

Uživatelé pečovatelské služby budou o této změně písemně informováni.  Máte-li zájem o zajištění těchto nových úkonů, kontaktujte prosím sociálního pracovníka a ten s Vámi upraví individuální plán péče.

Přejeme krásné léto.

tým pracovníků Centra