Pomáháme pečujícím

Projekt "Pomáháme pečujícím"

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. poskytuje službu pro pečující, tj. pro osoby, které pečují o seniory či osoby se zdravotním postižením.

Cílem projektu je poskytnout pečujícím ucelenou podporu, aby získali informace, které jim umožní úplnou orientaci v situaci a v možnostech péče o osobu blízkou.

Nabídka ucelené podpory pro pečující:

  • Oblast sociálně právní - informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a systému sociálního zabezpečení v ČR (informace o dávkách státní sociální podpory, důchodech, informace o získání pomůcek, o možnostech zajištění péče atp.)
  • Oblast právní - bezplatná konzultace s právničkou spojená s péčí o osobu blízkou (například pomoc s vyřízením omezení svéprávnosti)
  • Oblast technická - informace o možnostech kompenzace handicapu pomocí bezbariérových úprav a kompenzačních pomůcek (konzultace týkající využití kompenzačních pomůcek, nácviku použití, zapůjčení pomůcek na vyzkoušení, konzultace bezbariérových úprav atp.)
  • Oblast ošetřovatelská - nácvik ošetřovatelských a manipulačních technik přímo v domácnosti, informace o specificích péče o OZP a seniory, nácvik používání kompenzačních pomůcek
  • Oblast  psychosociální - psychosociální podpora při zvládání náročných životních situací - aktivní naslouchání, pomoc s řešením nepříznivé sociální situace
  • Oblast finanční - základní informace k problematice financí a hospodaření domácnosti, pomoc s řešením případných dluhů

Službu nabízíme v prostorách Centra v rámci poradenských hodin, ale i v domácím prostředí klientů.

Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt: Eva Wiesnerová, DiS. 736 118 781,

e-mail: pomahamepecujicim@seznam.cz