Pomáháme pečujícím

Projekt "Pomáháme pečujícím"

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. zahájilo novou službu pro pečující, tj. pro osoby, které pečují o seniory či osoby se zdravotním postižením.

Cílem projektu je poskytnout pečujícím ucelenou podporu, aby získali informace, které jim umožní úplnou orientaci v situaci a v možnostech péče o osobu blízkou.

Nabídka ucelené podpory pro pečující:

  • Oblast sociálně právní - informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a systému sociálního zabezpečení v ČR
  • Oblast právní - bezplatná pomoc právníka spojená s péčí o osobu blízkou
  • Oblast technická - informace o možnostech kompenzace handicapu pomocí bezbariérových úprav a kompenzačních pomůcek
  • Oblast ošetřovatelská - nácvik ošetřovatelských a manipulačních technik, informace o specificích péče o OZP a seniory, nácvik používání kompenzačních pomůcek
  • Oblast psychologická - psychologická podpora při zvládání náročných životních situací
  • Oblast finanční - základní informace k problematice financí a hospodaření domácnosti, pomoc s řešením případných dluhů

Službu nabízíme v prostorách Centra v rámci poradenských hodin, ale i v domácím prostředí klientů.

Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt: Eva Wiesnerová, DiS. 736 118 781,

e-mail: pomahamepecujicim@seznam.cz


Projekt podporují: