Vzdělávací činnost

Vzdělávací a osvětová činnost je naší doplňkovou aktivitou, na které se podílí zaměstnanci centra a externí spolupracovníci.

Nabízíme kurzy v oblastech naší činnosti (školíme sociálně právní minimum, finanční gramotnost, exekuce a insolvenční řízení, specifika péče o osoby se zdravotním postižením a seniory, základy první pomoci, informace o sociálních službách v regionu atp.).

V rámci projektu "Pomáháme pečujícím" jsme vybavili učebnu polohovací postelí a kompenzačními pomůckami. Pečujícím nabízíme praktický nácvik polohování a manipulace s imobilní osobou, využití kompenzačních pomůcek. Případně konzultace s odbornou poradkyní o specifikách péče (o osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě, o výživě a hydrataci seniorů atp.)

Akreditované kurzy MPSV

Akreditované kurzy pro pečující osoby a pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme následující akreditované 8-hodinové kurzy :

  • Základy manipulace s imobilní osobou
  • Základy první pomoci pro osoby pečující a pracovníky v sociálních službách
  • Prevence syndromu vyhoření (úvod do problematiky)
  • Specifika komunikace při poskytování sociální služby
  • Etika při výkonu sociální práce (úvod do problematiky)
  • Bezpečná domácnost (úvod do problematiky)

16 hodinový kurz:

  • Specifika péče o uživatele s demencí


V případě zájmu o kurzy nás kontaktujte:

  • pevná linka: 415 654 308
  • ředitelka: 608 108 373
  • vedoucí kurzů: 736 118 781