Vzdělávací činnost

Vzdělávací a osvětová činnost je naší doplňkovou aktivitou, na které se podílí zaměstnanci centra a externí spolupracovníci.

Nabízíme kurzy v oblastech naší činnosti (školíme sociálně právní minimum, finanční gramotnost, exekuce a insolvenční řízení, specifika péče o osoby se zdravotním postižením a seniory, základy první pomoci, informace o sociálních službách v regionu atp.).

V rámci projektu "Pomáháme pečujícím" jsme vybavili učebnu polohovací postelí a kompenzačními pomůckami. Pečujícím nabízíme praktický nácvik polohování a manipulace s imobilní osobou, využití kompenzačních pomůcek. Případně konzultace s odbornou poradkyní o specifikách péče (o osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě, o výživě a hydrataci seniorů atp.)

Akreditované kurzy MPSV

Akreditované kurzy pro pečující osoby a pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme následující akreditované 8-hodinové kurzy :

 • Základy manipulace s imobilní osobou
 • Základy první pomoci pro osoby pečující a pracovníky v sociálních službách
 • Prevence syndromu vyhoření (úvod do problematiky)
 • Specifika komunikace při poskytování sociální služby
 • Etika při výkonu sociální práce (úvod do problematiky)
 • Bezpečná domácnost (úvod do problematiky)
 • Cesta dluhu od vzniku až k vymáhání
 • Řešení dluhů v praxi sociálních služeb (pokračování kurzu Cesta dluhu, se zaměřením na praktické příklady)

16 hodinový kurz:

 • Specifika péče o uživatele s demencí


V případě zájmu o kurzy nás kontaktujte:

 • pevná linka: 415 654 308
 • vedoucí kurzů: 736 118 781